środa, 6 stycznia 2016

Likwidacja Straży Miejskiej Wysokie Mazowieckie jest już wstępny Projekt uchwały?

Wstępny Projekt uchwały ma na celu likwidację jednostki organizacyjnej Miasta Wysokie Mazowieckie pod nazwą Straż Miejska Miasta Wysoko Mazowieckiego. Istnienie Straży Miejskiej nie przyczynia się bowiem do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnienia porządku publicznego w mieście. Wynika to z małych uprawnień Straży Miejskiej, co ogranicza jej działania i podważa sens funkcjonowania.
Straż Miejska pełniąc funkcję restrykcyjną, niejednokrotnie powiela zadania Policji, dublując tym samym koszt takowych działań. Jako przykład można przedstawić kwestię monitoringu miejskiego, który z powodzeniem może zostać przekazany Policji, co w efekcie skróciłoby czas reakcji w przypadku zakłóceń ciszy nocnej lub wandalizmu w godzinach nocnych lub poprzez utworzenie kilku etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.Obecna forma się nie sprawdza. Coraz większa rzesza mieszkańców wyraża negatywną opinię o pracy strażników miejskich. Strażnicy miejscy zamiast pełnić rolę stróżów porządku w mieście, być obecnymi wśród jego mieszkańców, znać ich problemy, pieszo patrolować zakamarki osiedli mieszkaniowych i działać wspólnie z lokalną społecznością, wolą uganiać się za pijakami po krzakach Wynika to także z faktu, iż jest to formacja, która zagubiła pierwotnie postawiony jej cel. Coraz rzadziej włącza się do pomocy w rozwiązywanie spraw i problemów lokalnych społeczności, m.in. z zakresu porządku publicznego (zakłócania ciszy nocnej, niesprawnej infrastruktury miejskiej, ekologii, rozwijających się lokalnych subkultur, chuliganerii, itd.), na rzecz spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego, czyli tych, które ustawowo realizuje Policja Państwowa. Społecznie jest odbierana jako instytucja skorumpowana, nastawiona na działania restrykcyjne mające na celu zwiększenie wpływów do budżetu miasta a nie dbanie o porządek.
Jej funkcjonowanie wiąże się z uciążliwościami doznawanymi przez mieszkańców, którzy nierzadko skarżą się na bezprawne działania podejmowane przez strażników miejskich.Także dlatego pomysł likwidacji straży miejskiej spotyka się z coraz szerszym poparciem mieszkańców Wysokiego Mazowiecka i powiatu.
Dbając o racjonalne lokowanie środków publicznych oraz mając na uwadze utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa w Wysokim Mazowiecku dla dobra mieszkańców, władze miasta powinny podjąć uchwałę o likwidacji Straży Miejskiej. Potwierdzeniem słuszności tego kroku niech będą decyzje, jakie zostały podjęte przez samorządy innych miast w sprawie rozwiązania swoich straży. Już kilkanaście polskich miast zdecydowało się na rozwiązanie Straży Miejskich. Zlikwidowano je m.in. w Ciechanowcu,Grajewie,Ałgustowie. Rośnie liczba miast, które zdecydowały się zlikwidować straż miejską. Władze większości z nich tłumaczą to oszczędnościami oraz niewielką skutecznością tej formacji.
Proponowana likwidacja to nie tylko oszczędności w budżecie miasta, to w perspektywie wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
Czytaj Więcej na stronie STOP Straży Miejskiej:
https://web.facebook.com/Wysokiemazowieckie24pl/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz